Informace pro pozůstalé - Pohřební služba Jiří Vyšata

Nepřetržitá služba +420 220 980 520 +420 722 663 848
Přejít na obsah
1
Při objednání pohřbu budete potřebovat tyto náležitosti:

- občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
- rodný nebo oddací list zesnulého (pokud je k dispozici)
- občanský průkaz objednatele pohřbu
- u zemřelých dětí do 15 let jeho rodný list a OP obou rodičů
- oblečení pro zesnulého - předejte přímo v naší kanceláři
- nájemní slouvu od hrobového místa


V naší kanceláři obdržíte veškeré další informace o pohřbu, zpopelnění, uložení do hrobu, rozptylu, vsypu, pozůstalostního jednání – notář.
Informace pro všechna další jednání Vám při sjednání pohřbu předáme na zvláštním tiskopisu.
 
 
Upozornění pro pozůstalé
Žádný zaměstnanec zdravotnického zařízení, pečovatelských služeb, domova důchodců, Policie apod. Vám nemají právo nutit jakoukoliv pohřební službu na základě tzv. neexistujících smluv.
Porušují tím zákon.


Pro případ, kdy rodina potřebuje ze závažných důvodů zajistit pohřeb až za delší dobu, uložíme zesnulého do hluboko mrazicího boxu, následné provedení pohřbu při dodržení platných právních a hygienických předpisů oddálit.
 
 
Sjednání pohřbu doma

Je pro nás samozřejmostí, že v nejtěžších životních chvílích, které prožívá rodina zesnulého, se Vám tuto situaci snažíme co nejvíce ulehčit. Proto nabízíme pomoc ve formě sjednání pohřbu přímo v rodině zesnulého.

Jedná se o službu, kterou je možno v naší kanceláři dohodnout telefonicky, aniž by objednavatel pohřbu musel cokoliv zařizovat mimo domov. Naši sjednavatelé pro tuto příležitost mají vše potřebné, včetně barevných katalogů pro lepší orientaci při výběru květinových darů, obřadních síní, rakví a návrhů smutečního oznámení. Vámi vybrané smuteční oznámení Vám následně můžeme dle dohody přivést domů.
 
 
Platba

Pohřební služba Vyšata  požaduje úhradu až po provedení pohřebního obřadu.

Lze platit přiloženou složenkou, převodem nebo hotově v kanceláři pohřební služby.
Součástí faktury je podrobný rozpis všech úkonů, takže faktura je přehledná a snadno kontrolovatelná.
Návrat na obsah