Informace pro pozůstalé - Pohřební služba Jiří Vyšata

Nepřetržitá služba +420 220 980 520 +420 722 663 848
Přejít na obsah
Při objednání pohřbu budete potřebovat tyto náležitosti:

- občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
- rodný nebo oddací list zesnulého (pokud je k dispozici)
- občanský průkaz objednatele pohřbu
- u zemřelých dětí do 15 let jeho rodný list a OP obou rodičů
- oblečení pro zesnulého - předejte přímo v naší kanceláři
- nájemní slouvu od hrobového místa


V naší kanceláři obdržíte veškeré další informace o pohřbu, zpopelnění, uložení do hrobu, rozptylu, vsypu, pozůstalostního jednání – notář.
Informace pro všechna další jednání Vám při sjednání pohřbu předáme na zvláštním tiskopisu.
Upozornění pro pozůstalé
Žádný zaměstnanec zdravotnického zařízení, pečovatelských služeb, domova důchodců, Policie apod. Vám nemají právo nutit jakoukoliv pohřební službu na základě tzv. neexistujících smluv.
Porušují tím zákon.


Pro případ, kdy rodina potřebuje ze závažných důvodů zajistit pohřeb až za delší dobu, uložíme zesnulého do hluboko mrazicího boxu, následné provedení pohřbu při dodržení platných právních a hygienických předpisů oddálit.
Sjednání pohřbu doma

Je pro nás samozřejmostí, že v nejtěžších životních chvílích, které prožívá rodina zesnulého, se Vám tuto situaci snažíme co nejvíce ulehčit. Proto nabízíme pomoc ve formě sjednání pohřbu přímo v rodině zesnulého.

Jedná se o službu, kterou je možno v naší kanceláři dohodnout telefonicky, aniž by objednavatel pohřbu musel cokoliv zařizovat mimo domov. Naši sjednavatelé pro tuto příležitost mají vše potřebné, včetně barevných katalogů pro lepší orientaci při výběru květinových darů, obřadních síní, rakví a návrhů smutečního oznámení. Vámi vybrané smuteční oznámení Vám následně můžeme dle dohody přivést domů.
Platba

Pohřební služba Vyšata  požaduje úhradu až po provedení pohřebního obřadu.

Lze platit přiloženou složenkou, převodem nebo hotově v kanceláři pohřební služby.
Součástí faktury je podrobný rozpis všech úkonů, takže faktura je přehledná a snadno kontrolovatelná.
  
Informace pro další postup a jednání:
Pohřeb - Při rozloučení v krematoriu se dostavte do čekací místnosti pro pozůstalé cca 30 minut před začátkem obřadu. Obřadník se k Vám sám přihlásí a domluví s Vámi vše potřebné, nechá Vás vybrat hudbu, příp. Vás seznámí s řečníkem nebo knězem.
Zkontrolujte si, prosím, správnost jména, popřípadě i titulu zemřelého, uvedeného na tabulce v obřadní síni. Identifikace zemřelého je možná 30 minut před začátkem obřadu, pokud jsou splněny hygienické podmínky.
Vydání urny – Urna bude připravena k vyzvednutí přibližně za týden po zpopelnění v krematoriu, které je vyznačeno na dokladu pro vydání urny. Uložení urny v krematoriu je dva měsíce od data zpopelnění bezplatné, za každý započatý měsíc je účtován paušální poplatek podle ceníku krematoria. Datum rozptylu, uložení, případně převoz urny domluvíte na příslušné správě hřbitova.
Úmrtní list - Občanský průkaz zemřelého se odevzdává při sjednání pohřbu. Po uskutečnění pohřbu bude odevzdán spolu s listem o prohlídce zemřelého na matriku dle místa úmrtí. Na základě těchto dokladů matrika vypíše úmrtní list. Pokud byly spolu s OP přiloženy kopie rodného nebo oddacího listu zemřelého, podle nichž si matrika může ověřit správnost údajů v občanském průkazu, zasílá úmrtní list přibližně za tři týdny na adresu objednavatele pohřbu.
Notářské řízení - Notář Vás k jednání o pozůstalosti vyzve sám na základě sdělení matričního úřadu.           
Pokud tak neučiní do 6ti týdnů, je možné se s dotazem obrátit na pozůstalostní oddělení soudu v místě trvalého bydliště zemřelého. Tam Vám sdělí jméno notáře, kterému bylo rozhodnutí přiděleno.
Důchod - Žádosti o vdovské důchody vyřizuje okresní správa sociálního zabezpečení. S žádostí o vdovský důchod je nutno předložit úmrtní a oddací list. Pokud jsou oba manželé důchodci, připojují se k žádosti poslední důchodové výměry. Od 1.1. 2005 je manžel(ka) zemřelého povinen(na) zažádat do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu o vydání nového občanského průkazu.
Platba - V obálce s fakturou budou tyto doklady:
1.      Rozpis poskytnutých služeb, který je součástí faktury.
  1. Složenka.     Útržek o zaplacení je Váš jediný doklad pro notáře o zaplacení pohřbu.                     Fakturu můžete     samozřejmě zaplatit i převodem z účtu na účet. Je zapotřebí mít     ověřený výpis účtu pro notáře.
  1. V případě     kremace
a)      Rozpis služeb – slouží pro Vaší kontrolu celkové faktury.
b)      Daňový doklad s razítkem ,,Na tento originál faktury bude vydána urna“.   
Bez tohoto dokladu vám urnu nevydají!
      4.   Případné kopie jiných dokladů, které jsme souvislosti s pohřbem za Vás uhradili                                                                 
       (chlazení, zaplacení rozptylu nebo vsypu, společné pohřebiště, hřbitovní poplatky a jiné).
Pohřební služba Jiří Vyšata, Hostivice Jenečská 911                 Tel.: 220 980 520     Email: vysata@vysata.eu

Návrat na obsah