GDPR - Pohřební služba

Nepřetržitá služba +420 220 980 520
Přejít na obsah
Zásady ochrany osobních údajů
 
Jméno a příjmení živnostníka: Jiří Vyšata
 
IČO: 12250031
 
Sídlo provozovny Jenečská 911, Hostivice 25301
 
e-mail: vysata@vysata.eu
 
tel.: 220 98 05 20
 
dále jen „Správce“
 
 
 
Vážení klienti,
 
abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle
 
legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:
 
·        Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
 
·        Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.
 
·        Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
 
·        Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto
 
·        účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby a následně po dobu určenou institucemi, jako je statistický úřad nebo matriky daných městských částí. Doba uchování osobních údajů nepřekročí 10 let.
 
·        Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 
·        Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 
·        Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 
·        Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 
·        Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 
·        Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.
 
Ke dni 24.5.2018jsem jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů pana:
 
 
 
Jiří Vyšata
 
Místo působiště: Jenečská 911, Hostivice 25301
 
Telefon:220 98 05 20
 
e-mail: vysata@vysata.eu
 
V Hostivici, dne 24.5.2018

 
 
Návrat na obsah