Audit GDPR - Pohřební služba

Nepřetržitá služba +420 220 980 520
Přejít na obsah
Vstupní analýza OSVČ pro GDPR
 
Jméno a příjmení živnostníka: Jiří Vyšata
 
IČO: 12250031
 
Sídlo provozovny: Jenečská 911, Hostivice 25301
 
e-mail: vysata@vysata.eu
 
tel.: 220 98 05 20
 
dále jen „Správce“
 
Správce provedl v souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) vstupní analýzu souladu činností.
 
Správce GDPR učinil okamžitě následující opatření:
 
Jaké osobní údaje zaměstnanců a klientů zpracovávám?
 
Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
 
Na jakém právním podkladu osobní údaje zaměstnanců a klientů zpracovávám?
 
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů.
 
Kde osobní údaje zaměstnanců a klientů zpracovávám?
 
Osobní údaje jsou zpracovávány na adrese sídla provozovny: Jenečská 911, Hostivice 25301
 
Jak bezpečná je fyzická ochrana prostoru, kde zpracovávám osobní údaje zaměstnanců a klientů?
 
Sídlo provozovny je zamčeno, údaje jsou následně uchovávány v uzamykatelném archivu.
 
Jak bezpečná je moje ochrana osobních údajů zaměstnanců a klientů v elektronické podobě?
 
Údaje jsou uchovávány v zabezpečené elektronické databázi, která je spravována osobou pověřenou za vedení GDPR.
 
Kdo má k osobním údajům zaměstnanců a klientů přístup?
 
Přístup k osobním údajům mají pouze zaměstnanci a osoba pověřená za vedení GDPR.
 
Proč osobní údaje zaměstnanců a klientů archivuji?
 
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy, uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby a následně po dobu určenou institucemi, jako je statistický úřad nebo matriky daných městských částí. Doba uchování osobních údajů nepřekročí 10 let.
   
Osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení objednávek a řešení reklamací.
 
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplívajících z uzavřené smlouvy.
 
Na jakém právním podkladu osobní údaje zaměstnanců a klientů archivuji?
 
Osobní údaje jsou archivovány na základě zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů.
 
Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 
 
Kde osobní údaje zaměstnanců a klientů archivuji?
 
Osobní údaje jsou archivovány na adrese sídla provozovny: Jenečská 911, Hostivice 25301
 
Po jakou dobu osobní údaje zaměstnanců a klientů archivuji?
 
Osobní údaje jsou archivovány po dobu 10 let.
 
Jaká jsou možná rizika úniku osobních údajů zaměstnanců a klientů?
 
V souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je správce povinen obeznámit klienta či zaměstnance v případě úniku informací.
 
Správce jmenoval ke dni 24.5.2018 pověřence pro ochranu osobních údajů pana:
 
 
 
 
 
Jiří Vyšata
 
Místo působiště: Jenečská 911, Hostivice 25301
 
Telefon: 220 98 05 20
 
e-mail: vysata@vysata.eu
 
V Hostivici, dne 24.5.2018
 
 
 
Návrat na obsah